Binnen onderwijs: Vmbo

Vmbo

Talentontwikkeling vraagt om een gevarieerd onderwijsaanbod waarbinnen leerlingen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Daarnaast is goede begeleiding van leerlingen essentieel. Door ruimte te bieden aan stimulering, herkenning en ontwikkeling van talenten kunnen leerlingen optimaal tot hun recht komen. De informatie op deze website zal de komende maanden sterk worden uitgebreid en helpt u daarbij.
 

Quickscan Talentontwikkeling vmbo

> Naar de vragen

De quickscan kan de start zijn voor talentontwikkeling bij u op school. Met de quickscan bepaalt u met uw collega's een gezamenlijke visie en formuleert u uitgangspunten voor de verdere invulling van talentontwikkeling.

De quickscan bestaat uit twee soorten vragen: de koersbepaling en de inkleuring.

Koersbepaling

In het eerste deel (Koers) beantwoorden u en uw collega's ieder voor zich enkele vragen over de leerlingen waarop u zich wilt richten en de consequenties hiervan voor het curriculum van talentontwikkeling. Als u twijfelt tussen twee opties, kies dan steeds één antwoord dat het beste bij uw school past.

Inkleuring

In het tweede deel (Kleur) geeft u antwoord op een aantal vragen om zo uw visie op talentontwikkeling nader in te kleuren. U kunt steeds maximaal twee antwoorden per vraag aanvinken. Dat leidt tot een aantal uitgangspunten voor talentontwikkeling. Deze uitgangspunten vergelijkt u, in een gesprek, met de resultaten van uw collega's om tot een gezamenlijke visie te komen.

Werkwijze

De meeste scholen starten met talentontwikkeling in de onderbouw en breiden dit naar de bovenbouw uit. Het kan zijn dat daarbij de koers ten aanzien van talentontwikkeling gaandeweg verschuift. Zo kunnen de leerlingen in leerjaar één bijvoorbeeld allemaal starten met talentontwikkeling, waarbij het accent sterk op het ontdekken van hun talenten ligt. In het tweede jaar wordt dan een verdieping aangeboden, waarbij de leerlingen toewerken naar een verantwoorde sectorkeuze. Voor de bovenbouw kan de school dan opnieuw bepalen hoe de talentontwikkeling zich bijvoorbeeld verhoudt tot de beroepsgerichte vakken.

Stappen bij het gebruik van de quickscan talentontwikkeling:

  1. Vul de complete quickscan in. Ieder teamlid geeft individueel antwoord op de vragen en print daarna het rapport uit.
  2. Bespreek en vergelijk de resultaten van alle teamleden en kom tot een gezamenlijke visie. Eventueel vult u hiervoor de quickscan nog een keer gezamenlijk in om de gemeenschappelijke keuzes vast te leggen.
  3. Bij een vervolgstap of koerswijziging kunt u deze quikscan opnieuw gebruiken.

Verantwoording

De quickscan voor talentontwikkeling is in 2010 getest door de ontwikkelscholen van het slo netwerk ‘brede talentontwikkeling’. In 2015 is de quickscan aangepast en is er een vmbo-versie en een havo/vwo-versie gemaakt. De quickscan voor talentontwikkeling vormt, samen met de andere instrumenten van de ontwikkelcyclus, een handreiking voor het opzetten, verbeteren en borgen van talentontwikkeling. Zie voor alle instrumenten van de ontwikkelcyclus: onderwijs/vmbo

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties