Vmbo

Talentontwikkeling vraagt om een gevarieerd onderwijsaanbod waarbinnen leerlingen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Daarnaast is goede begeleiding van leerlingen essentieel. Door ruimte te bieden aan stimulering, herkenning en ontwikkeling van talenten kunnen leerlingen optimaal tot hun recht komen. De informatie op deze website zal de komende maanden sterk worden uitgebreid en helpt u daarbij.
 

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Ontwikkelcyclus

Om te komen tot een gestructureerde  aanpak voor talentontwikkeling kunt u gebruikmaken van de ontwikkelcyclus.

Als u werkt volgens de ontwikkelcyclus, begint u met het vastleggen van wat u precies wilt bereiken en werkt u vervolgens toe naar concrete lesmaterialen. Aan het eind van de cyclus evalueert u of alles nog naar wens verloopt en of bijstellingen nodig zijn.

De cyclus bestaat uit vier stappen:

  1. Onderzoeken
  2. Ontwerpen
  3. Uitvoeren
  4. Evalueren

Op basis van literatuuronderzoek en ervaringen met scholen maakt SLO onderscheid tussen vier verschillende modellen voor talentontwikkeling. Deze modellen komen ook terug in de voorbeelden die gebruikt worden bij de ontwikkelcyclus.