Vmbo

Talentontwikkeling vraagt om een gevarieerd onderwijsaanbod waarbinnen leerlingen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Daarnaast is goede begeleiding van leerlingen essentieel. Door ruimte te bieden aan stimulering, herkenning en ontwikkeling van talenten kunnen leerlingen optimaal tot hun recht komen. De informatie op deze website zal de komende maanden sterk worden uitgebreid en helpt u daarbij.
 

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Zoeken & filter Zoeken & filter
Reset

Hieronder vind je een overzicht van dit type bijdrage. Je kunt bij de weergave de volgorde van sorteren aanpassen, of gerichter zoeken door te filteren in het zoekmenu in de rechterkolom.

Sorteer op:

Research on Giftedness and Gifted Education: ...

Beschrijft de stand van zaken m.b.t. wetenschappelijk onderzoek rond begaafdheid en onderwijs aan begaafde kinderen.

Talent Development in European Higher Education

De publicatie ‘Talent Development in European Higher Education - Honors programs in the Benelux, Nordic and German-speaking countries’ geeft een overzicht van honours in hoger onderwijs in elf Europese landen. Auteur: M. Wolfensberger. Het is gratis onlin

Debunking Myths about Gifted Students

Wat Gifted and Talented Education (GATE) zou moeten inhouden is dikwijls gebaseerd op generalisaties en vooroordelen. De auteur licht deze toe en beveelt aan deze leerlingen meer als individuen dan als groepen-met-een-label te bekijken.

21e eeuwse vaardigheden in het funderend onderwijs

Resultaten van het onderzoek dat SLO heeft uitgevoerd naar de mate waarin 21e eeuwse vaardigheden als creativiteit, kritisch denken en digitale geletterdheid deel uitmaken van het curriculum en de lespraktijk in het funderend onderwijs.

Manifest

Dit "Manifest voor het excellentieonderwijs van de toekomst" bevat richtingwijzers die tot stand zijn gekomen in samenwerking met vertegenwoordigers van Sirius instellingen en vele andere betrokkenen.
1 document toegevoegd

Vertaling artikel Renzulli over talentontwikkeling

Vertaling van een interessant samenvattend artikel over talentontwikkeling van Joseph Renzulli.

Miljoenen extra voor hoogbegaafen

Artikel met toelichting van Staatssecretaris Dekker en Nora Steenbergen-Penterman op Kamerbrief van 10 maart 2014.
1 document toegevoegd

Ik voel me niet zo lekker

Onderzoek door het onderzoekscentrum Brein en leren (VU - prof. Jelle Jolles). I.v.m. aansluiting po-vo ook interessant voor leraren in het po.

Een havodiploma voor meer leerlingen

In deze SLO-publicatie wordt de mogelijkheid beschreven van een geïntegreerde leerroute theoretische leerweg-havo.

Beter lezen, lesmateriaal van een pilot

Voor een succesvolle doorstroming van vmbo-tl naar havo en vervolgstudies is voldoende leesvaardigheid – vooral in functioneel of studerend lezen – essentieel. Het niveau van de doorstromer uit vmbo-tl sluit echter meestal niet aan bij het...