Binnen onderwijs: Vmbo

Publicaties

Hieronder vindt u een overzicht van dit type bijdrage. U kunt bij de weergave de volgorde van sorteren aanpassen, of gerichter zoeken door te filteren in het zoekmenu in de rechterkolom.

Hieronder vindt u een overzicht van dit type bijdrage. U kunt bij de weergave de volgorde van sorteren aanpassen, of gerichter zoeken door te filteren in het zoekmenu in de rechterkolom.

Sorteer op:

Handboek Projectonderwijs

Handboek voor het opzetten of verstevigen van projectonderwijs op de eigen school met hulpmiddelen en bronnen, die ondersteuning kunnen bieden bij het zoeken naar antwoorden op relevante vragen.
Redactie SLO
3437

Over de top

Nederlandse jongeren blinken uit in de middenmoot, zo laten internationale studies zien. Als kenniseconomie kunnen we ons geen zesjescultuur veroorloven; excellerende toppers hebben we hard nodig. Er zijn veel voorwaarden om talent tot bloei te...
Redactie SLO
3614
609 KB

Ruimte voor ieders talent

Investeringsagenda voor de periode 2011-2015, het antwoord van de VO-raad op de vraag hoe Nederland haar beschikbare talenten nog beter kan benutten.
Redactie SLO
2972
829 KB

Doorstroom en talentontwikkeling

Beoordeling van de Onderwijsraad over de inrichting van het onderwijs aan 12-18-jarigen vanuit de uitdagingen en aansporingen die het leerlingen biedt om een zo hoog mogelijk niveau te halen.
Redactie SLO
3198
924 KB

Van latent naar talent

Een inventariserend onderzoek naar talentontwikkeling in het voortgezet onderwijs.
Redactie SLO
3475
137 KB

Actieplan Beter Presteren

Het actieplan Beter presteren bevat een samenhangend pakket aan maatregelen om elk talent te benutten en te streven naar een ambitieuze leercultuur in het voortgezet onderwijs.  
Redactie SLO
3122
196 KB

Kwaliteitsagenda Voortgezet Onderwijs

Agenda voor de periode 2008-2011, opgesteld door de VO-Raad en het Ministerie van OCW op basis van een gedeelde analyse van de situatie en trends in het voortgezet onderwijs.
Redactie SLO
2928
4 MB

Excellentie door profilering in het vo

Een verkenning van de kwaliteitszorgsystemen bij profielorganisaties die zich richten op talentontwikkeling en excellentie in het voortgezet onderwijs
Redactie SLO
5285
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties