Publicatie

Betekenisvol werken

Verrijkend onderwijs, óók voor begaafde leerlingen

Redactie TalentStimuleren
20 maart 2018 | 1 minuut lezen

Het onderwijs sluit nog niet vanzelfsprekend aan op de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van begaafde leerlingen. Wel neemt de aandacht hiervoor toe. Dit blijkt uit het groeiende aantal initiatieven op dit gebied, en uit het feit dat steeds meer professionals zich via nascholing specialiseren in de begeleiding van begaafde kinderen. Dit is een positieve ontwikkeling, die ook in de context van ‘Passend onderwijs’ steeds meer zichtbaar is. In het overheidsbeleid, in samenwerkingsverbanden én in de onderwijspraktijk groeit het besef dat er meer nodig is. Om ervoor te zorgen dat begaafde kinderen het onderwijs als betekenisvol ervaren, is er een shift nodig van onderwijs ‘verrijken’ naar structureel ‘verrijkend onderwijs’ voor álle leerlingen. Het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling heeft hulpmiddelen ontwikkeld die kinderen helpen verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces en hier zelf betekenis aan te geven. In dit artikel is daarover meer te lezen.

1 document toegevoegd