Binnen onderwijs: Vmbo

Sportieve leerlingen in de bovenbouw van vmbo-bb/k

Handreiking met leerarrangementen

De handreiking Sportieve leerlingen in de bovenbouw vmbo-bb/kb dient ter inspiratie voor docenten beroepsgericht en docenten LO. De publicatie beschrijft drie varianten waarmee scholen de talenten van sportieve basis- en kaderleerlingen verder kunnen helpen ontplooien en hen voor kunnen bereiden op vervolgstudie en beroep. De nieuwe beroepsgerichte examenstructuur met een profielvak en keuzevakken biedt hiervoor meerdere mogelijkheden.
Mede geïnspireerd op de ervaringen met het schoolexamenvak lichamelijke opvoeding 2 (LO2) in de gemengde en theoretische leerweg wordt in kaart gebracht hoe ook voor basis- en kaderleerlingen een doorlopende leerlijn gecreëerd kan worden. Een leerlijn waarin het omgaan met mensen en het regelen van beweeg- en sportactiviteiten centraal staan.

1795
Trefwoorden: sport
Subtitel: Handreiking met leerarrangementen
Auteur: Martha Haverkamp en Ger van Mossel
Uitgever: SLO
Jaar van uitgave: 2016
Plaats van uitgave: Enschede
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties