Vmbo

Talentontwikkeling vraagt om een gevarieerd onderwijsaanbod waarbinnen leerlingen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Daarnaast is goede begeleiding van leerlingen essentieel. Door ruimte te bieden aan stimulering, herkenning en ontwikkeling van talenten kunnen leerlingen optimaal tot hun recht komen. De informatie op deze website zal de komende maanden sterk worden uitgebreid en helpt u daarbij.
 

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Zoeken & filter Zoeken & filter
Reset

Hieronder vind je een overzicht van dit type bijdrage. Je kunt bij de weergave de volgorde van sorteren aanpassen, of gerichter zoeken door te filteren in het zoekmenu in de rechterkolom.

Sorteer op:

Opbrengstgericht maatwerk

Deze website is bedoeld voor docenten in de onderbouw van het voortgezet onderwijs die (meer) opbrengstgericht willen werken en zo beter maatwerk willen bieden aan hun leerlingen.
1 link toegevoegd

Verbetering aansluiting vmbo havo

Met behulp van een checklist kunnen schoolleiders van vmbo- en havo-scholen inventariseren welke verbetermogelijkheden zij hebben in de aansluiting tussen vmbo en havo.

Kwaliteitskaart 'Prestatie en motivatie verhogen'

Een praktisch basismodel voor het verhogen van de prestatie en motivatie van alle leerlingen.

Begeleiding van leerlingen

Voorbeeld van de wijze waarop leerlingen begeleid kunnen worden bij het uitvoeren van opdrachten in het kader van talentontwikkeling.

Uitgebreide proces-evaluatie talentontwikkeling

Met dit instrument kunt u nagaan of de schoolbrede aanpak van talentontwikkeling naar wens verloopt en indien nodig verbeterpunten formuleren.

Beoordeling: tips en instrumenten

Tips en voorbeelden die kunnen helpen bij het beantwoorden van de belangrijkste vragen rondom beoordeling.

Checklist criteria voor uitdagend aanbod

Het evalueren/beoordelen van het lesmateriaal op basis van vooraf vastgestelde criteria, om zodoende eventuele verbeteringen door te voeren.

Stappenplan opdrachten ontwikkelen

Stappenplan met formats voor het ontwikkelen van opdrachten voor talentontwikkeling.

Criteria voor uitdagend aanbod

Voorbeelden van criteria voor een uitdagend aanbod voor talentontwikkeling.

Format projectplan

Het format projectplan kan helpen bij het vastleggen van de doelstellingen voor talentontwikkeling en de daarvoor beschikbare middelen.