Vmbo

Talentontwikkeling vraagt om een gevarieerd onderwijsaanbod waarbinnen leerlingen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Daarnaast is goede begeleiding van leerlingen essentieel. Door ruimte te bieden aan stimulering, herkenning en ontwikkeling van talenten kunnen leerlingen optimaal tot hun recht komen. De informatie op deze website zal de komende maanden sterk worden uitgebreid en helpt u daarbij.
 

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Zoeken & filter Zoeken & filter
Reset

Hieronder vind je een overzicht van dit type bijdrage. Je kunt bij de weergave de volgorde van sorteren aanpassen, of gerichter zoeken door te filteren in het zoekmenu in de rechterkolom.

Sorteer op:

Monitor evaluatiefase talentontwikkeling

Bepaal aan de hand van een korte checklist in hoeverre de evaluatiefase naar wens verloopt en of u het ontwikkeltraject kunt afsluiten.

Monitor uitvoeringsfase talentontwikkeling

Bepaal aan de hand van een korte checklist of de uitvoeringsfase naar wens verloopt en of u verder kunt gaan met de evaluatiefase.

Monitor ontwerpfase talentontwikkeling

Bepaal aan de hand van een korte checklist of u met uw team de ontwerpfase kunt afsluiten en verder kunt gaan met de uitvoeringsfase.

Monitor onderzoeksfase talentontwikkeling

Bepaal aan de hand van een korte checklist of u met uw ontwikkelteam de onderzoeksfase kunt afsluiten en verder kunt gaan met de ontwerpfase.

Leerlingevaluatie talentlessen

Voorbeeld van een vragenlijst voor de evaluatie van talentlessen door leerlingen.

Determinatie-instrument

Het determinatie-instrument is bedoeld om leerlingen uit de theoretische leerweg en hun ouders te ondersteunen bij het maken van keuzes in de leerloopbaan en om de school te ondersteunen bij het adviseren hierover.
1 link toegevoegd

Vertaling "Thinkers Keys" en "EarthMovers"

Vorig jaar publiceerde Tony Ryan zijn nieuwe denksleutels in het boek “Thinkers keys” (ISNB 9780957726710). Dat was 24 jaar nadat hij zijn eerste 20, veel gebruikte sleutels bedacht.

Kenniskring Talent vmbo, 25 september 2014

De eerste bijeenkomst van de Kenniskring Talentontwikkeling vmbo vond plaats op 25 september 2014 in Utrecht.