Binnen onderwijs: Vmbo

Web der bevoegden

Met het web der bevoegden, kunt u vaststellen met wie u als ontwikkelaar van een programma voor talentontwikkeling zoal te maken krijgt. Wie beslist? En wie is op een andere manier betrokken?

1587
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties