Hulpmiddel

Monitor evaluatiefase talentontwikkeling havo-vwo

Redactie TalentStimuleren
11 april 2017 | 1 minuut lezen

Dit instrument helpt een teamleider en zijn projectteam om het ontwikkeltraject van onderwijs voor talentontwikkeling blijvend te overzien. Om gedurende het ontwikkeltraject na te gaan of het projectteam op schema ligt, is het belangrijk om op bepaalde momenten een pas op de plaats te maken. Zo kan bekeken worden wat de stand van zaken is betreffende het ontwikkelproces. Valt de balans voldoende positief uit, dan kan het ontwikkeltraject worden afgesloten.

Deze monitor maakt deel uit van de ontwikkelcyclus voor talentontwikkeling. De ontwikkelcyclus gaat uit van een aantal stappen (onderzoeken, ontwerpen, uitvoeren en evalueren), om zodoende te komen tot een gestructureerde aanpak voor talentontwikkeling.

1 document toegevoegd