Hulpmiddel

Schoolportretten talentontwikkeling vmbo

Redactie TalentStimuleren
7 november 2014 | 1 minuut lezen

Hoe geven vmbo-scholen vorm aan talentontwikkeling op school? Op welke wijze zorgen zij voor inbedding en continuïteit van het programma? Hoe volgen zij de leerlingen en welke tips hebben zij voor beginnende scholen? Aan de hand van deze vragen is een aantal vmbo-scholen geportretteerd. De portretten zijn gemaakt op basis van gesprekken met schoolleiders, leraren en/of leerlingen.

De schoolportretten dienen ter inspiratie voor scholen die aan de slag willen met talentontwikkeling op het vmbo.

7 documenten toegevoegd