Hulpmiddel

Checklist criteria voor uitdagend aanbod

Redactie TalentStimuleren
19 december 2013 | 1 minuut lezen

In dit instrument worden twee mogelijke manieren gegeven om het lesmateriaal te evalueren en beoordelen op basis van eerder vastgelegde criteria.  Hiertoe kunt u het lesmateriaal langs de checklist leggen en/of een collega een les laten observeren. Op deze manier kunt u bepalen in hoeverre het lesmateriaal nog verbeterd moet worden.

Dit instrument maakt deel uit van de ontwikkelcyclus voor talentontwikkeling. De ontwikkelcyclus gaat uit van een aantal stappen (onderzoeken, ontwerpen, uitvoeren en evalueren), om zodoende te komen tot een gestructureerde aanpak voor talentontwikkeling.

Aanbevolen wordt om voorafgaand aan dit instrument, het instrument: 'Criteria voor uitdagend aanbod' te gebruiken. Met behulp van dat instrument kunt u criteria voor uitdagend aanbod voor talentontwikkeling vaststellen.

1 document toegevoegd