Hulpmiddel

Spinnenwebspel

Redactie TalentStimuleren
19 december 2013 | 1 minuut lezen

Het spinnenwebspel wordt ingezet bij het ontwikkelen van een samenhangend leerplan voor talentontwikkeling. De draden van het curriculaire spinnenweb worden ingevuld met behup van verschillende uitspraken. Docenten en/of teamleiders kunnen voor zichzelf of met een groep bepalen welke uitspraken zij van belang vinden wanneer zij talentontwikkeling willen opzetten. Hiertoe worden alle kaartjes op een stapel gelegd en pakt iedereen om de beurt een kaartje. Het kaartje wordt voorgelezen waarna gezamenlijk bepaald wordt of dit een geldig en relevant uitgangspunt voor talentontwikkeling is.

Het spinnenwebspel maakt deel uit van de ontwikkelcyclus voor talentontwikkeling. De ontwikkelcyclus gaat uit van een aantal stappen (onderzoeken, ontwerpen, uitvoeren en evalueren), om zodoende te komen tot een gestructureerde aanpak voor talentontwikkeling.

1 document toegevoegd