Binnen onderwijs: Primair onderwijs

Publicaties

Hieronder vindt u een overzicht van dit type bijdrage. U kunt bij de weergave de volgorde van sorteren aanpassen, of gerichter zoeken door te filteren in het zoekmenu in de rechterkolom.

Hieronder vindt u een overzicht van dit type bijdrage. U kunt bij de weergave de volgorde van sorteren aanpassen, of gerichter zoeken door te filteren in het zoekmenu in de rechterkolom.

Sorteer op:

Wetenschappeljke doorbraken de klas in! - 3

Derde boek uit de reeks ‘Wetenschappelijke doorbraken de klas in'. Dit boek biedt inspiratie en concrete handvatten aan leraren om zelf met wetenschap in de klas aan de slag te gaan.
1 MB

Handreiking (hoog)begaafdheid

Handreikingen met links en suggesties, met als doel om zicht te geven op wat (hoog)begaafdheid is en hoe je als leerkracht hiermee om kunt gaan in de klas.
Redactie SLO
5315

Begaafde Onderpresteerders

Knapzakjes zijn kleine handzame praktijkgidsen over onderwijs aan begaafde leerlingen.

Aan de slag met slimme kleuters

Gericht op interne begeleiders en leraren uit groep 1-2.

Passend Onderwijs voor Begaafde Leerlingen

Basisboek over de mogelijkheden om voor begaafde leerlingen passend onderwijs te bieden vanuit een inclusieve gedachte.

Twice Exceptional

Brochure in het Engels, met uitleg over 'Twice Exceptionals - Smart Kids With Learning Differences'
Redactie SLO
4263

Oog voor talent

Deze publicatie van CPS gaat uit van drie stappen van talentontwikkeling: talent ontdekken, talent ontwikkelen, en talent gebruiken.
Redactie SLO
5268

Luister en zie mij

Luister en zie mij geeft leerkrachten en intern begeleiders een helder stappenplan voor het voeren van een diagnostisch gesprek.

Luister je wel naar mij?

Boek over communiceren met kinderen: het voeren van vraaggesprekken en gespreksvoering in het algemeen, in het bijzonder m.b.t. hulpverlening en de schoolsituatie.
Redactie SLO
3804

Dyslexie en aandachtsconcentratie

Afstudeerscriptie van Judith Kok over de relatie tussen dyslexie en aandachtsconcentratie.
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties