Publicatie

Evaluatie plusklassen

Een onderzoek naar opbrengsten van plusklassen

Redactie TalentStimuleren
11 maart 2013 | 1 minuut lezen

Het onderzoek bestaat uit 2 deelonderzoeken. Het eerste deelonderzoek richt zich op een inventarisatie van de belangrijkste onderzoeken en projecten met betrekking tot plusklassen.  Door middel van literatuuronderzoek en interviews met experts heeft men deze vraag onderzocht. Het tweede deelonderzoek richt zich op de vraag wat plusklassen aan opbrengsten hebben opgeleverd en hoe zij dat vastgesteld danwel gemeten hebben, door interviews op vijftien scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs met een plusklas. Er is concsensus in de literatuur en onder de experts dat een plusklas zich richt op drie pijlers: verrijking van het curriculum, vergroten van de sociale en emotionele vaardigheden en vergroten van de metacognitieve vaardigheden, en dat het een ontmoetingsplaats is voor peers.  Handelingsverlegenheid bij de school wordt gezien als een essentieel criterium voor toelating tot een plusklas. Het blijkt dat er in de schoolpraktijk een enorme diversiteit is. Er valt veel te winnen wat betreft het optimaliseren van de effectiviteit van plusklassen door het formuleren van beleid, visie en doelgroep, doelen en aanbod, en het uitvoeren van evaluatie.

1 document toegevoegd