Binnen onderwijs: Primair onderwijs

Kansen voor talent

Resultaten en beschrijvingen van de subsidieregeling excellentie

In juni 2009 ontvingen 28 besturen met 350 scholen bericht dat zij subsidie van het ministerie van OCW kregen voor hun ingediende projecten voor een periode van drie jaar (2009-2012). Door middel van drie digitale vragenlijsten, aan het begin, halverwege en aan het eind van het project en door schoolbezoeken met interviews is getracht een goed beeld te krijgen van de projecten en de projectvoortgang. Een weergave van de resultaten van de monitoring en beschrijvingen van voorbeelden van good practice staan in deze publicatie 'Kansen voor Talent'.

4520
Auteur: A.F.M. Steenbergen-Penterman, A. Koopmans-van Noorel, L. Smolenaers, D.E. Houkema
Uitgever: SLO
Jaar van uitgave: 2012
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties