Publicatie

Werken met een persoonlijk leerplan

Excellentie in ontwikkeling

Profielfoto van Desirée Houkema
10 februari 2014 | 1 minuut lezen

Basisschool de Walsprong in Zaltbommel werkt met verrijkingsgroepen; één dagdeel in de week komt een groep (hoog)begaafde leerlingen bijeen om te werken met een persoonlijk leerplan. Deze publicatie doet verslag van dit succesvolle project. Uitgangspunten, aanpak en resultaten van het project worden geschetst, evenals aanbevelingen en tips voor andere scholen.

Deze publicaties is een opbrengst uit het landelijke excellentieproject 'Excellentie in ontwikkeling' (2009-2012), een samenwerking van de Landelijke Pedagogische Centra (APS, CPS, KPC Groep) en SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling.

1 document toegevoegd
Profielfoto van Ageeth Bos
10 jaar geleden
Profielfoto van Ageeth Bos
10 jaar geleden

Het is goed om met deze doelgroep planmatig te werken aan projecten. Of je nou het TASC model, de cyclus onderzoekend leren of deze manier neemt lijkt me minder van belang. Je daagt kinderen uit hun doel vooraf vast te stellen en daarbij zo ver mogelijk te reiken. Wat mij opvalt is dat in veel plusklassen dit alleen wordt aangeboden. Zeker met een bovenbouw kan een leerplan of POP meer metacognitief zijn. Doelen die gaan over hoe je leert of de belemmeringen die je daarin ondervindt. Naast planmatig werken voeg je dan ook het leren leren toe.
Op het Comperio College is een PLP een middel om met kinderen stappen te maken in hun ontwikkeling en leren en kinderen daar zicht op te geven. Wij ervaren dit als heel waardevol. De doelen bevinden zich in de domeinen zelfvertrouwen, creativiteit, initiatief nemen, samenwerken, communiceren en leren. De projecten zijn vervolgens het vervoermiddel waarmee je aan het bereiken van je persoonlijke doelen kunt werken. Voor het uitvoeren van de projecten hanteren we dan vervolgens de aanpak van TASC, waarbij vooraf onderzoeksvragen en werkdoelen worden geformuleerd.
Belemmering kan wel zijn dat het veel tijd kost om over alle plannen ook reflectiegesprekken te voeren met de kinderen.