Binnen onderwijs: Primair onderwijs

Primair onderwijs

Excellent onderwijs doet recht aan verschillen.

Dit vraagt om onderwijsprofessionals die vanuit een rijke leeromgeving doelgericht  kunnen inspelen op de capaciteiten, interesses en behoeften van alle leerlingen. Om dit te realiseren zijn schoolbrede onderwijsaanpassingen noodzakelijk die ook ruimte bieden om in te spelen op individuele onderwijsbehoeften.

Visie, draagvlak, deskundigheid en faciliteiten van de school vormen hiervoor de basis.

 

.

6. Hoe borgen en verbeteren wij?

Evaluatie van resultaten (tenminste jaarlijks)

 • Welke leerlingresultaten zijn bereikt en hoe tevreden zijn we hierover?
 • Hoe tevreden zijn leerlingen, ouders en docenten?
 • Zijn de onderwijsaanpassingen gerealiseerd en wat was de kwaliteit?
 • Is de geplande tijd besteed aan de excellente/hoogbegaafde leerling?
 • Is de begeleiding van de leraren volgens plan gerealiseerd?
 • Is de communicatie intern en extern (ouders, bestuur, collega's etc.) goed verlopen?
 • Is het plan ‘onderwijs voor begaafde en excellerende leerlingen' gerealiseerd en geborgd?

Welke mogelijke verklaringen/ oorzaken zijn er voor de (niet) gerealiseerde opbrengsten?

 • (Te) hoge/ (te) lage doelen
 • Deskundigheidsbevordering van docenten
 • Ondersteunen en faciliteren van docenten
 • Begeleiding (in brede zin) van de leerlingen
 • Benutte onderwijstijd voor leerlingen
 • Deugdelijkheid aanbod en materialen
 • Organisatie in de klas en in de school
 • (Minimaal tot geen) draagvlak
 • Bijzondere omstandigheden.....
 • Anders.....

Aanpassingen voor komende periode op basis van de resultaten en verklaringen/oorzaken

 • Welke wijzigingen/ aanpassingen maken wij in ons plan ‘onderwijs voor begaafde en excellerende leerlingen' voor komende periode?
 • Hoe informeren wij betrokkenen hierover?
  (leerlingen, ouders, collega's en schoolleiding

Afronding van deze periode

 • Hoe en wanneer verantwoorden wij ons over de afgelopen periode?
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties