Binnen onderwijs: Primair onderwijs

Primair onderwijs

Excellent onderwijs doet recht aan verschillen.

Dit vraagt om onderwijsprofessionals die vanuit een rijke leeromgeving doelgericht  kunnen inspelen op de capaciteiten, interesses en behoeften van alle leerlingen. Om dit te realiseren zijn schoolbrede onderwijsaanpassingen noodzakelijk die ook ruimte bieden om in te spelen op individuele onderwijsbehoeften.

Visie, draagvlak, deskundigheid en faciliteiten van de school vormen hiervoor de basis.

 

.

5. Hoe volgen wij de resultaten?

Toetsen en andere wijze van volgen van de ontwikkeling van de leerling

 • Welke wijze van signaleren en screenen passen wij toe?
 • Is daarbij verdere ondersteuning nodig?
 • Hoe brengen wij vaardigheidsgroei en actuele niveau betrouwbaar in beeld?
 • Welke toetsen gebruiken wij om de leerlingen te volgen?
 • Wordt er gedifferentieerd getoetst, formatief of adaptief?
 • Gebruiken wij andere manieren om ontwikkeling van leerlingen in beeld te brengen?
  (bijv. portfolio, observaties, gesprek met de leerling, collega's of ouders)
 • Hoe vergelijken wij onze verwachting van de begaafde leerlingen (ontwikkelingsperspectief) met de resultaten van de leerlingen? En hoe verbinden wij ons handelen daaraan?
 • Voldoet onze wijze van signaleren, screenen, toetsen en volgen?
 • Krijgen wij de resultaten goed in beeld?

Analyseren van de gegevens

 • In hoeverre is het volgen-analyseren-interpreteren-(aanpassen van de) lesstof / begeleiding en weer volgen van de leerling een cyclisch, opbrengsgericht proces?
 • Hoe vaak gebeurt dit per jaar?
 • Op welke wijze worden analyses gemaakt én gebruikt?
  (bijv. trendanalyse, alternatief leerlingrapport, doortoetsen én foutenanalyse op leerlingniveau)

Volgen van de ontwikkeling van de leraren/het team

 • Hoe volgen en stimuleren we de ontwikkeling van de competenties van het docententeam?

Tevredenheid en voortgang

 • Hoe meten we tevredenheid bij ouders en leerlingen?
 • Hoe meten we tevredenheid en motivatie bij docenten?
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties