Binnen onderwijs: Primair onderwijs

Primair onderwijs

Excellent onderwijs doet recht aan verschillen.

Dit vraagt om onderwijsprofessionals die vanuit een rijke leeromgeving doelgericht  kunnen inspelen op de capaciteiten, interesses en behoeften van alle leerlingen. Om dit te realiseren zijn schoolbrede onderwijsaanpassingen noodzakelijk die ook ruimte bieden om in te spelen op individuele onderwijsbehoeften.

Visie, draagvlak, deskundigheid en faciliteiten van de school vormen hiervoor de basis.

 

.

4. Wat is daarvoor nodig?

Randvoorwaarden

 • Wat moeten wij weten en kunnen om de activiteiten uit te kunnen voeren en de doelen te halen?
  (bijv. t.a.v. deskundigheid, wijze van resultaten interpreteren, differentiëren etc.)
 • Hoe blijven we op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen?
 • Wat is nodig voor de invoering of verbetering op onze school?
  (bijv. methoden en materialen, competentiebevordering, wijze van begeleiding aanpassen, drempels om te excelleren weghalen, extra taken en functies, attitudeverandering, facilitering, welke ICT aanpassingen, bevorderen van gunstig leerklimaat, vormen van beloning en competitie invoeren, ondersteuning en expertise organiseren, lerende netwerken vormen)
 • Welke rol heeft de schoolleiding bij het invoerings- of verbeteringsproces?
  (bijv. stimuleren door opbrengstgerichte cultuur, enthousiasmeren, ruimte en podium geven, aansturen waar nodig,  faciliteren, rolmodel naar ouders en leraren)
 • Hoe wordt samenwerking binnen school gestimuleerd en vormgegeven om verbeteringen door te voeren?
  • directe feedback en reflectie via intervisie, coaching, sectievergaderingen of werkgroepoverleg.
  • resultaatgerichte gesprekken met leraren over de voortgang en de resultaten
  • studiebijeenkomst
 • Hoe betrekken wij ouders bij het onderwijs aan deze leerlingen?
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties