Binnen onderwijs: Primair onderwijs

Primair onderwijs

Excellent onderwijs doet recht aan verschillen.

Dit vraagt om onderwijsprofessionals die vanuit een rijke leeromgeving doelgericht  kunnen inspelen op de capaciteiten, interesses en behoeften van alle leerlingen. Om dit te realiseren zijn schoolbrede onderwijsaanpassingen noodzakelijk die ook ruimte bieden om in te spelen op individuele onderwijsbehoeften.

Visie, draagvlak, deskundigheid en faciliteiten van de school vormen hiervoor de basis.

 

.

3. Wat gaan wij doen?

Op welke gebieden moeten activiteiten ontplooid worden en schoolbrede afspraken gemaakt worden?

 • Gezien de conclusies onder 1 (Waar staan wij nu?) en de ambities onder 2 (Wat willen wij bereiken?), op welke gebieden moeten activiteiten ontplooid worden en schoolbrede afspraken gemaakt worden?

 • Wat zijn de doelen?

 • Welke prioriteiten stellen wij ons de komende periode?

 • Waar halen we onze inspiratie vandaan?
  (bijvoorbeeld van andere scholen)
 • Welke scholing wordt er gevolgd?
 • Hoe benutten we personen met specifieke expertise en competenties optimaal?
 • Wie houdt het tijdpad in de gaten en spreekt anderen indien nodig aan?
 • Hoe leggen we onze activiteiten vast in een plan van aanpak?
 • Hoe zorgen we voor een breed draagvlak voor onze plannen?
  (leerlingen, ouders, collega's, schoolleiding, relevante werkgroepen)
 • Hoe betrekken en informeren we hen?
  (communicatie, schoolgids)
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties