Binnen onderwijs: Primair onderwijs

Primair onderwijs

Excellent onderwijs doet recht aan verschillen.

Dit vraagt om onderwijsprofessionals die vanuit een rijke leeromgeving doelgericht  kunnen inspelen op de capaciteiten, interesses en behoeften van alle leerlingen. Om dit te realiseren zijn schoolbrede onderwijsaanpassingen noodzakelijk die ook ruimte bieden om in te spelen op individuele onderwijsbehoeften.

Visie, draagvlak, deskundigheid en faciliteiten van de school vormen hiervoor de basis.

 

.

2. Wat willen wij bereiken?

Visie

 • Hoe sluit wat wij doen m.b.t. onderwijs aan begaafde en excellerende leerlingen aan bij onze totale visie op onderwijs (inclusief onze visie op talentontwikkeling)?
 • Hoe kunnen wij dat verbeteren?
 • Wat zijn onze ambities komende jaren?
 • Welke doelen stellen wij en wanneer denken we ze te halen?
 • Hoe is het draagvlak en de samenwerking hiervoor bij leerlingen, ouders, vaksecties, relevante werkgroepen directie en bestuur?
 • Worden de gestelde doelen in het beleidsplan opgenomen?
 • Krijgen ambities de ruimte en worden ze gefaciliteerd?
 • Vormt het beleid op het terrein van begaafde en excellerende leerlingen een integraal onderdeel van het gehele schoolbeleid?

Doelen op leerlingniveau

 • Welke doelen stellen wij voor deze leerlingen?
 • Liggen deze doelen alleen op het terrein van schoolvakken of op een breder terrein van ontwikkeling? (bijv. zelfregulatie en metacognitieve vaardigheden, thinking skills)
 • Hebben wij heldere (SMART)-doelen?
 • Zijn de doelen ambitieus? Hebben wij hoge verwachtingen?
 • Hoe evalueren we de leerling-doelen? Werken wij hierbij opbrengstgericht? (zie ook 5)
 • Hoe worden de doelen bekend bij leerlingen, schoolleiding, ouders, vaksecties en zorgteam?
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties