Binnen onderwijs: Primair onderwijs

Primair onderwijs

Excellent onderwijs doet recht aan verschillen.

Dit vraagt om onderwijsprofessionals die vanuit een rijke leeromgeving doelgericht  kunnen inspelen op de capaciteiten, interesses en behoeften van alle leerlingen. Om dit te realiseren zijn schoolbrede onderwijsaanpassingen noodzakelijk die ook ruimte bieden om in te spelen op individuele onderwijsbehoeften.

Visie, draagvlak, deskundigheid en faciliteiten van de school vormen hiervoor de basis.

 

.

OntwikkelWijzer PO

Doelgericht werken aan schoolontwikkeling

voor begaafde en excellerende leerlingen in het Primair Onderwijs

Doelgericht werken aan schoolontwikkeling begint bij het in kaart brengen van wat uw school al doet en wat de ambities zijn. Daarna volgen het plan van aanpak, de realisatie en de borging. Dit proces wordt ondersteund door de 'OntwikkelWijzer' waarin vragen uw denken over essentiële punten op dit thema richting geven. U wordt door de verschillende fasen geleid; interne links geven aanvullende, inspirerende informatie. In het bijbehorend werkdocument kunnen antwoorden worden ingevuld. 

Inbedding in bestaand beleid en aansluiting bij de huidige schoolontwikkeling maken de kans van slagen van een 'aanvullend' plan voor onderwijs aan begaafde en excellerende leerlingen, groot. In het primair onderwijs betekent dit aansluiten bij de schooleigen praktijk en ambities rond opbrengstgericht werken en Passend Onderwijs.

Deze OntwikkelWijzer is gebaseerd op de Themakaart die binnen het programma van School Aan Zet wordt gebruikt. In onderstaand schema ziet u alle onderdelen waarvoor richtinggevende vragen zijn geformuleeerd. Klik hiervoor op het onderdeel, of ga naar het menu rechts. Onder het schema vindt u het bijbehorende werkdocument.

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties