Primair onderwijs

Verrijkend onderwijs spreekt talenten aan en doet recht aan verschillen.

Dit vraagt om onderwijsprofessionals die vanuit een rijke leeromgeving doelgericht  kunnen inspelen op de capaciteiten, interesses en behoeften van alle leerlingen. Om dit te realiseren zijn schoolbrede onderwijsaanpassingen noodzakelijk die ook ruimte bieden om in te spelen op individuele ontwikkelingsbehoeften.

Visie, draagvlak, deskundigheid en faciliteiten van de school vormen hiervoor de basis.

 

.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Sorteer op:

15 november 2018 Insp. sessie David v.d. Kooij

David bespreekt vanuit voorbeelden het creatief denken. Zijn uitgangspunt is dat iedereen creatief kan denken. Hij ziet creatief denken als het bij elkaar brengen van concepten die eigenlijk niets...

Redactie TalentStimuleren

15 november 2018 Insp. sessie Stijn Smeets

Stijn bespreekt in deze lezing de existentiële zelfontwikkeling van begaafde leerling. Bij The Monastry Brussels zetten ze in op bewustwording door gezamenlijke oefeningen. De deelnemers ervoeren...

Redactie TalentStimuleren

14 november 2018 Insp. sessie Sjef Drummen

Sjef vertelt over de manier waarop ze op de school Agora het onderwijs gedifferentieerd vorm geven. Hij laat de uitgangspunten van het onderwijs zien en hoe ze toch voldoen aan de regels waar een...

Redactie TalentStimuleren

14 november 2018 Insp. sessie Alexander Minnaert

Alexander bespreekt welke onderwijsaanpassingen invloed hebben op de motivatie van leerlingen. Per onderwijsaanpassing bespreekt hij de effecten. Uit verschillende onderzoeken komt naar voren...

Redactie TalentStimuleren