Binnen onderwijs: Primair onderwijs

Cartoon 'Gelukkig en niks aan doen'

Geplaatst door:
Redactie SLO

Cartoon over het verschil tussen wat leerlingen thuis en op school kunnen laten zien, met o.a. als doel om eventuele vooroordelen en misverstanden rondom (hoog)begaafdheid ter discussie te stellen.

Deze cartoon maakt deel uit van de opbrengsten uit de Landelijke Excellentieprojecten van de Landelijke Pedagogische Centra, te weten APS, CPS, KPC Groep, en SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling.

Lees meer over: excellentie-in-ontwikkeling
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties