Hulpmiddel

Gesprekskaarten leerkrachtcompetenties onderbouw

Redactie TalentStimuleren
27 november 2012 | 1 minuut lezen

De gesprekskaarten bevatten een tiental uitspraken. De uitspraken op de kaarten willen stimuleren samen na te denken in het (bouw)team over leerkrachtcompenties die voor talentontwikkeling van leerlingen in de onderbouw belangrijk zijn. De gesprekskaarten zijn bedoeld als een spiegel. Gelden deze uitspraken voor mij? of gaan ze niet over mij? Hoe is dat bij ons onderbouwteam? Willen wij dat ze voor ons gelden en hoe komen we in die richting?

Deze gesprekskaarten maken deel uit van de opbrengsten uit de Landelijke Excellentieprojecten van de Landelijke Pedagogische Centra, te weten APS, CPS, KPC Groep, en SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling.

1 document toegevoegd