Binnen onderwijs: Primair onderwijs

Hulpkaarten bij het signaleren

Om subjectiviteit bij signaleren tegen te gaan, is bijgevoegde kaartenset ontwikkeld!

Een leerkracht in de onderbouw start in het begin van het schooljaar meteen met het herkennen van mogelijke ontwikkelingsvoorsprong. Dit doet de leerkracht met een signaleringslijst. Soms komt het voor dat er subjectieve kenmerken benoemt staan. Denk bijvoorbeeld hierbij aan openheid of creativiteit. Iedere leerkracht heeft een ander beeld bij wat openheid of creativiteit is. Dit kenmerk is subjectief. Daarom is deze kaarten set ontwikkelt. De kaartenset heeft als doel te ondersteunen tijdens het signaleren van een ontwikkelingsvoorsprong. Op de kaartenset zijn 23 kenmerken benoemd die vaak voorkomen. Op iedere kaart staat het kenmerk uitgelegd, wat de leerling laat zien in de praktijk en waar het kind behoefte aan heeft.

Deze kaartenset is gebaseerd op de signaleringslijst van professor Mooij. Dit kan echter ook toegepast worden op andere signaleringslijsten

865
Specialist begaafdheid

Mooi samengesteld geheel. Wel barstensvol taal-/spellingsfouten, ik zou het zo niet willen gebruiken met een klant.

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties