Binnen onderwijs: Primair onderwijs

Digitale checklist (Hoog)begaafdenwijzer PO

Deze checklist geeft verschillende aandachtspunten weer bij het opstellen, implementeren en vastleggen van beleid voor (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs. Het biedt - eenmaal ingevuld - inzicht in de huidige stand van zaken op uw school. Via het Excel-bestand kunt u bij de verschillende items invullen wat de mate van realisatie is, in hoeverre het belangrijk wordt gevonden en of het een ontwikkelpunt is, eventueel voorzien van een toelichting. 

Op basis van de ingevulde antwoorden wordt dan automatisch een schoolrapportage gegenereerd, waarin de huidige stand van zaken overzichtelijk wordt weergegeven. Dit is handig om bijvoorbeeld te bepalen welke vervolgstappen gewenst zijn. De digitale checklist kan ook als werkdocument gebruikt worden. Door de voortgang bij te houden, heeft u altijd een actueel overzicht van de situatie met betrekking tot onderwijs en beleid voor (hoog)begaafde leerlingen op uw school!

8769
Bron: Desirée Houkema, Nora Steenbergen-Penterman, Judith te Boekhorst-Reuver, Manon Hulsbeek, Enschede: SLO, 2010
Coördinator begaafdheid / talentontwikkeling, Begeleider peergroep(en), Onderzoeker, Opleider/trainer, Specialist begaafdheid, Trajectbegeleider bij implementatieprocessen op scholen, directeur, coach

Door de toepassing van de digitale checklist (hoog)begaafdenwijzer heb je al snel een gericht en concreet gesprek met teamleden op school, de ouders en het kind (en dan in de andere volgorde... gericht op de vervolgstappen die je kunt gaan maken). Fijn dat het zo concreet is en heel veel aanknopingspunten biedt om direct aan de slag te gaan. Vooral de keuze van de opdrachten in Acadin kun je verantwoord maken en samen bepalen.
Dank jullie wel Desiree, Nora, Judith en Manon

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties