Binnen onderwijs: Primair onderwijs

Primair onderwijs

Excellent onderwijs doet recht aan verschillen.

Dit vraagt om onderwijsprofessionals die vanuit een rijke leeromgeving doelgericht  kunnen inspelen op de capaciteiten, interesses en behoeften van alle leerlingen. Om dit te realiseren zijn schoolbrede onderwijsaanpassingen noodzakelijk die ook ruimte bieden om in te spelen op individuele onderwijsbehoeften.

Visie, draagvlak, deskundigheid en faciliteiten van de school vormen hiervoor de basis.

 

.

Taal compacten

Compacten Taal Om recht te doen aan de mogelijkheden en behoeften van leerlingen met een snel leervermogen heeft SLO – in samenwerking met uitgevers, leerkrachten en vakexperts -  acht taalmethoden gecompact:

  • Taal Actief
  • Taaljournaal
  • Taal in Beeld
  • Zin in Taal
  • Taalleesland
  • Taalfontein
  • Taalverhaal
  • Taal op maat

De compactingprogramma's zijn uitgewerkt in routeboekjes voor de leerlingen. Leerkrachten kunnen deze routeboekjes uitprinten, zodat de kinderen per les zien wat ze moeten doen en wat ze mogen overslaan.

Deze routeboekjes dienen als richtlijnen. De leerkracht beslist uiteindelijk – in overleg met de leerling – of hij/zij hiervan af wil wijken door meer of minder te schrappen. Per methode zijn een docentenhandleiding en routeboekjes voor de leerlingen beschikbaar. Tevens is er een routeboekje in Excel beschikbaar dat de leerkracht naar eigen wensen kan aanpassen.

Via het rechtermenu zijn de handreikingen per methode te downloaden.

 

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties