Binnen onderwijs: Primair onderwijs

Primair onderwijs

Excellent onderwijs doet recht aan verschillen.

Dit vraagt om onderwijsprofessionals die vanuit een rijke leeromgeving doelgericht  kunnen inspelen op de capaciteiten, interesses en behoeften van alle leerlingen. Om dit te realiseren zijn schoolbrede onderwijsaanpassingen noodzakelijk die ook ruimte bieden om in te spelen op individuele onderwijsbehoeften.

Visie, draagvlak, deskundigheid en faciliteiten van de school vormen hiervoor de basis.

 

.

Rekenen compacten

Het pakket 'Compacten en verrijken van de rekenles' is bedoeld voor rekenonderwijs aan snel lerende en (hoog)begaafde leerlingen in de leerjaren 3 t/m 8 van het basisonderwijs. SLO heeft – in samenwerking met uitgevers, leerkrachten en vakexperts - bij de vier reken-wiskundemethodes Alles telt, De wereld in getallen, Pluspunt en Rekenrijk volledige compactingprogramma's ontwikkeld.

De compactingprogramma's zijn uitgewerkt in routeboekjes voor de leerlingen. Leerkrachten kunnen deze routeboekjes uitprinten, zodat de kinderen per les zien wat ze moeten doen en wat ze mogen overslaan. Deze routeboekjes dienen als richtlijnen. De leerkracht beslist uiteindelijk – in overleg met de leerling – of hij/zij hiervan af wil wijken door meer of minder te schrappen.

 

De routeboekjes sluiten niet aan bij de rekenmethodes die vanaf 2009 op de markt komen. Maar dat is ook niet nodig. Al deze methodes hebben aangegeven dat ze zelf compactingslijnen in hun materialen hebben opgenomen!

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties