Binnen onderwijs: Primair onderwijs
Blogoverzicht

De atlasdrager

De atlasdrager

 

Martin werkt aan een activiteit uit Acadin, de digitale leeromgeving voor talentvolle leerlingen. Het onderwerp: Zelf je water zuiveren. Met behulp van een proefje hoopt hij er achter te komen hoe je slootwater kunt zuiveren. Hij heeft vandaag zand, houtskool, grint en andere attributen verzameld en mag de activiteit samen met zijn klasgenoot Jim uitvoeren. We hebben in de school een nis gevonden, waar we in alle rust aan de opdracht kunnen werken. 

Martin is een leerling uit groep zeven en heeft vooraan in de klas een plek tegen de tafel van zijn leerkracht. Hij zit alleen, omdat hij andere leerlingen vaak afleidt tijdens hun werk. De juf hoopt dat hij op deze geïsoleerde plek zich zo veel mogelijk kan richten op zijn weektaak. Martin maakt echter een andere keuze, zoekt veel afleiding en zorgt ervoor dat hij de opdrachten pas aan het eind van de week afheeft. Hij heeft geen zin in extra werk, dat voor hem niets anders is dan meer van hetzelfde, behalve dat het ietsje moeilijker is.

Aan mij is gevraagd om hem met Acadin uit te dagen met creatieve en analytische opdrachten. Doel is om te onderzoeken of het aanbieden van verdiepende leerstof, waarin een beroep wordt gedaan op andere denkvaardigheden die niet in de reguliere lessen voorkomen, hem kan motiveren om zijn weektaak eerder af te ronden. Of anders gezegd: we zoeken naar oplossingen buiten het curriculum. Martin toont zich geïnteresseerd in werken met het programma Acadin, dat hij kent van zijn juf uit groep zes. Ik laat hem eerst een onderzoekje doen naar zijn denkvoorkeuren. Tegen zijn eigen voorspelling in blijkt hij op de creatieve denkvormen hoger te scoren dan op de praktische en analytische. Als ik hen vraag naar welke opdrachten hij wil zoeken zegt hij: “ De praktische, want daar ben ik het slechtst in.”

In het onderzoek naar favoriete leeractiviteiten heeft Martin een voorkeur aan de dag gelegd voor onderzoek en techniek. Ik ken hem als begeleider een aantal toe. Hij heeft er zin in. Tijdens het uitvoeren van de waterzuiveringsproef is Martin levendig en gefocust. Hij is in zijn denken voortdurend een stap vooruit op zijn handelen. Hij voorspelt wat er gaat gebeuren en schat risico’s in. Hij ziet de humor van de dingen, die we doen en maakt allerlei gedachtenuitstapjes. Hij stelt alternatieven voor als de proef dreigt te mislukken. Dat doet het helaas ook, maar Martin is niet teleurgesteld. We evalueren en besluiten de proef anders uit te voeren, maar pas wanneer we een deel van de materialen opnieuw hebben vervangen. Van de juf mag Martin met zijn vriend de hernieuwde proef na de middagpauze aan de groep demonstreren.

Een half uur later zie ik dat hij - op verzoek van zijn leerkracht - een stapel van twintig atlassen uit de bibliotheek haalt. Hij duwt de stapel slepend voort over de vloer. Ik vraag hem wat dat betekent voor het arme boek dat helemaal onder ligt en de last van alle andere boeken moet dragen. Dat begrijpt Martin, antwoordt met een glimlach en besluit de boeken één voor één naar de klas te brengen. Dat zal zeker enige tijd vragen en betekent in ieder geval dat hij veel tijdwinst boekt. Tijd die zorgt dat hij zich niet verveelt met zijn weektaak.

4945
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties