Primair onderwijs

Verrijkend onderwijs spreekt talenten aan en doet recht aan verschillen.

Dit vraagt om onderwijsprofessionals die vanuit een rijke leeromgeving doelgericht  kunnen inspelen op de capaciteiten, interesses en behoeften van alle leerlingen. Om dit te realiseren zijn schoolbrede onderwijsaanpassingen noodzakelijk die ook ruimte bieden om in te spelen op individuele ontwikkelingsbehoeften.

Visie, draagvlak, deskundigheid en faciliteiten van de school vormen hiervoor de basis.

 

.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Ontwikkelingsvoorsprong

Bij kinderen tot zes jaar is het IQ nog niet goed te meten, omdat jonge kinderen zich vaak sprongsgewijs ontwikkelen waardoor de ontwikkeling op latere leeftijd minder goed te voorspellen is. Kleuters die in ontwikkeling vooruitlopen op hun leeftijdgenoten, worden ‘kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong’ genoemd. 

ProfessionalsOrganisaties