Binnen onderwijs: Havo/vwo

Havo/vwo

Aandacht voor talent vraagt om een gevarieerd onderwijsaanbod dat recht doet aan verschillen. Daarnaast is goede begeleiding essentieel. Nu eens ligt het accent op onderwijsaanpassingen voor de -in potentie- beste leerlingen, dan weer op ontwikkeling van specifieke talenten bij toptalenten. Iedere school maakt keuzes. Informatie, praktijkvoorbeelden, voorbeelden van arrangementen en tools voor schoolontwikkeling ondersteunen u bij het maken van keuzes.

Compacten & Verrijken

Compacten en Verrijken wil zeggen dat de reguliere leerstof wordt aangepast aan het werk- en denkniveau van de getalenteerde leerling. De reguliere stof wordt ingedikt (= compacten) waarbij de stof wordt beperkt tot de essenties. Overbodige herhaling en inoefening worden vermeden.

Door het indikken wordt structureel tijd gecreƫerd voor leerstof die verrijkend is voor de leerling. Op deze manier komt de verrijkingsstof dus in plaats van een deel van de reguliere stof en wordt het niet als extra werk, maar als ander werk aangeboden. Compacten en verrijken zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De verrijkingstaken stellen de leerlingen in staat hun grenzen in weten, begrijpen en kunnen te verleggen en hun talenten te ontwikkelen. De begeleiding van de leerlingen wordt van wezenlijk belang geacht: door de vakdocent bij vakspecifieke verrijking binnen het curriculum (verdieping) en door een deskundige bij verrijking buiten het curriculum (verbreding).

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties