Binnen onderwijs: Havo/vwo

Havo/vwo

Aandacht voor talent vraagt om een gevarieerd onderwijsaanbod dat recht doet aan verschillen. Daarnaast is goede begeleiding essentieel. Nu eens ligt het accent op onderwijsaanpassingen voor de -in potentie- beste leerlingen, dan weer op ontwikkeling van specifieke talenten bij toptalenten. Iedere school maakt keuzes. Informatie, praktijkvoorbeelden, voorbeelden van arrangementen en tools voor schoolontwikkeling ondersteunen u bij het maken van keuzes.

Het excellentiemodel

Sinds enige jaren is de aandacht voor excellentie in het Nederlandse onderwijs toegenomen. De Nederlandse overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs zijn belangrijk in deze ontwikkeling. Maar cruciaal (en nog weinig gehoord) in deze discussie is de mening van jongeren zelf. Want hoe denken zij zelf over uitblinken in het onderwijs? Wat willen ze in de toekomst en hoe denken ze dit te bereiken?

Het Excellentiemodel is een segmentatiemodel dat jongeren verdeelt in vier excellentie-types. Deze types hebben elk een verschillende kijk op excellentie. Met het Excellentiemodel bieden we een tool om zo nauwkeurig mogelijk te bekijken welke groep jongeren al voldoende wordt gestimuleerd en wie nog (verder) gemotiveerd kan worden om uit te blinken. Daarnaast biedt het model handvatten voor het actief stimuleren van de nog niet (volledig) bereikte jongeren.

Het onderzoek
In een kwalitatief onderzoekstraject zijn in 26 groepsgesprekken 120 jongeren gesproken over uitblinken. Vervolgens zijn de uitkomsten hiervan vertaald naar stellingen in een kwantitatief onderzoeksdeel. Op stellingen als 'Ik wil later een uitdagende baan', 'In alles wat ik doe wil ik de beste zijn' en 'Cijfers vind ik niet belangrijk, zolang ik mijn diploma maar haal' gaven 1.337 jongeren antwoord. De stellingen zijn onderverdeeld in zeven dimensies, zoals onder andere Intrinsieke prestatiemotivatie, Toekomstbewustzijn en Prestatieurgentie.

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties