Havo/vwo

Aandacht voor talent vraagt om een gevarieerd onderwijsaanbod dat recht doet aan verschillen. Daarnaast is goede begeleiding essentieel. Nu eens ligt het accent op onderwijsaanpassingen voor de -in potentie- beste leerlingen, dan weer op ontwikkeling van specifieke talenten bij toptalenten. Iedere school maakt keuzes. Informatie, praktijkvoorbeelden, voorbeelden van arrangementen en tools voor schoolontwikkeling ondersteunen u bij het maken van keuzes.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Beoordelen

Geen onderwijs zonder beoordeling of afsluiting. Leerlingen ter afronding van een les(senreeks) beoordelen op hun geleverde werk/prestaties, geeft het benodigde inzicht om:

  • de leerling, zijn ouders, vak- of teamcollega's, of vervolgonderwijs actuele informatie te geven over wat de leerling kent en kan;
  • het geconstateerde beheersingsniveau te kunnen bijsturen;
  • op basis van het geconstateerde beheersingsniveau te kunnen determineren of selecteren.

Om dit inzicht te verkrijgen in het beheersingsniveau van de leerling, kunnen diverse leerlingprestaties kritisch worden bekeken, zoals:

  • een product (bijvoorbeeld een werkstuk, een ontwerp, een kunstwerk of een presentatie) dat de leerling heeft gemaakt, of een prestatie die hij heeft geleverd (een meting verrichten, een turnoefening uitvoeren, een bijdrage leveren aan een discussie, een evenement organiseren of een minionderneming runnen);
  • het leer- en werkproces waarmee de leerling tot zijn product of prestatie is gekomen;
  • de kennis die de leerling (re)produceert, bijvoorbeeld in een toets;
  • de vak- en algemene vaardigheden die de leerling laat zien;
  • de houding waar de leerling in bepaalde situaties blijk van geeft.

Overigens, niet al deze prestaties hoeven altijd beoordeeld te worden. Dat zou de individuele docent teveel tijd kosten, is een veelgehoord probleem. Met goede afspraken over wie, wat beoordeelt en hoe, kan echter tijd worden bespaard en tóch een goed beeld ontstaan van wat de leerling zoal heeft opgestoken. Hier vindt u een aantal tools die u kunnen helpen bij het in kaart brengen van de vorderingen die de leerlingen maken.