Binnen onderwijs: Havo/vwo

Elke dag samen een beetje beter!

Geplaatst door:

Stichting leerKRACHT werkt met scholen om een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ te creëren. Hierin werken leraren en schoolleiding intensief samen om het onderwijs op school naar eigen inzicht te verbeteren. Drie processen (‘kerninterventies’) staan hierin centraal: Lesbezoek én Feedbackgesprek, Gezamenlijke lesontwerp, en gestructureerd, kort overleg in kleine teams bij een bord om leerlingdoelen en verbeteracties te bespreken. Leraren leren zo van elkaar en innoveren samen het onderwijs.

Op deze manier samenwerken en innoveren is niet iets wat je zo ‘af en toe’ met elkaar doet, maar dat doe je op een  leerKRACHT-school op wekelijkse basis. En niet met ‘een groepje enthousiastelingen’, maar met het hele team. En niet omdat dit ‘moet’, maar omdat de leraren dit echt willen en de schoolleiding dit ondersteunt. Dat is wat wij een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ noemen. En het is zo’n cultuur die er voor zorgt dat leraren steeds beter worden, wat leidt tot beter onderwijs voor de leerling.

De ervaringen van deelnemende scholen hebben ertoe geleid dat leerKRACHT enorm snel groeit. Na een start met 15 scholen in 2012-2013 doen ruim 2 jaar later al 200 scholen in het po, vo, mbo en pabo’s en lerarenopleidingen mee. De verwachting is dat ook in september 2015 weer veel nieuwe scholen gaan starten.

Geweldig!!

Leraren willen graag en zijn zich van veel zaken niet bewust.

Helaas is het op (te) veel scholen zo dat als leraren laten zien waar zij -nog!!- zwak in zijn zij hierop afgerekend worden. Veel directies en besturen zouden meer in veiligheid moeten investeren.

Natuurlijk mag en moet je zelfs ter verantwoording gehouden worden als professional, maar in die beoordeling zouden presteren en leren voor de leraar duidelijker moeten zijn en zeer helder gecommuniceerd worden. 

Zeg maar dat de leerkracht vanuit zijn/haar kracht durft te leren... en dus weet dat hij soms faalt en dat het goed is.

Ik hoop dat er op die scholen meer bewustzijn komt over de nood voor een veilig klimaat in het team zodat ze los kunnen laten en open en buiten de hokjes onderwijs durven te gaan geven vanuit hun hart en met hun talenten zodat de doelen inderdaad bereikt worden.

<3

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties