Inloggen?

Inloggen Help

Nederlands

Visie op verrijkingsonderwijs in het vak Nederlands

In het vak Nederlands staan communicatieve vaardigheden centraal die leerlingen in studie, beroep en samenleving nodig hebben. Maar het vak gaat ook over fictie en literatuur. Nederlands biedt hierdoor de mogelijkheid om op historisch, cultureel en esthetisch vlak ervaringen op te doen. Daarnaast bestaat Nederlands uit taalkunde. Deze vakdiscipline doet een beroep op het logisch, analytisch en onderzoekend vermogen.

Op deze drie onderdelen biedt het vak veel mogelijkheden tot verrijking. Docenten en leerlingen kunnen de lat zo hoog leggen als ze zelf willen.

In het menu rechtsboven kiest u voor Screening als u wilt beoordelen of een bestaande opdracht al in voldoende mate verrijkend is, of u kiest voor de vijf criteria voor verrijking om voorbeeldmaterialen te bekijken.