Binnen onderwijs: Havo/vwo

Bètavakken

Het versterkte bètaonderwijs is een speerpunt bij veel vo scholen. Getalenteerde vo leerlingen zetten graag hun tanden in een uitdagend bètaprogramma. Scholen kunnen daarbij gebruik maken van universiteitsprogramma's. Daarnaast bestaat de mogelijkheid van profilering.

Platform Bètatechniek

Het Platform Bèta Techniek houdt zich niet alleen bezig met bèta en techniek. Excellentie is ook een belangrijk thema. Het Platform heeft diverse programma’s gericht op de ontwikkeling en het inspireren  van talentvolle jongeren. Meer informatie over alle programma's vindt u op de website van het Platform via onderstaande link.

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties