Binnen onderwijs: Havo/vwo

Begaafdheidsprofielscholen

De vereniging BPS staat open voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs die zich inzetten voor op hoogbegaafden toegesneden onderwijsprogramma’s.

De leden hebben zich verplicht te voldoen aan een aantal standaarden, waardoor op den duur een keurmerk zal ontstaan waaraan kwaliteitsgaranties zijn verbonden, die door middel van visitatie worden getoetst. De visitatie vindt elke 4 jaar plaats.

De vereniging werkt samen met andere organisaties om waar mogelijk het onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen te verbeteren.

De vereniging heeft een keurmerk ontwikkeld, dat de basis vormt voor een systeem van visitatie door daartoe opgeleide visiteurs. Leden van de vereniging BPS krijgen het certificaat na een positief advies aan het bestuur van een visitatiecommissie.

Scholen die belangstelling hebben voor het lidmaatschap vinden op de website van de Vereniging BPS meer informatie.

Overzicht van BPS scholen die ook op talentstimuleren.nl geregistreerd staan:

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties