Binnen onderwijs: Havo/vwo

Publicaties

Hieronder vindt u een overzicht van dit type bijdrage. U kunt bij de weergave de volgorde van sorteren aanpassen, of gerichter zoeken door te filteren in het zoekmenu in de rechterkolom.

Hieronder vindt u een overzicht van dit type bijdrage. U kunt bij de weergave de volgorde van sorteren aanpassen, of gerichter zoeken door te filteren in het zoekmenu in de rechterkolom.

Sorteer op:
752 KB

Inquiry learning for gifted children

Interessant onderzoek naar ondersteuning van hoogbegaafde leerlingen bij onderzoekend en ontwerpend leren (Utwente).

Gedrag in Uitvoering

Om in het dagelijks leven zelfstandig en efficiënt te kunnen functioneren, moeten we ons gedrag in goede banen leiden. De vaardigheid om gedrag in goede banen te leiden, is afhankelijk van denkprocessen die executieve functies worden genoemd. Er zijn kind

Rapport over stand van zaken hoogbegaafde drop-out

Rapport i.o.v. Feniks Talent over de problematiek rondom getalenteerde leerlingen die thuiszitten, vroegtijdig school verlaten of ver onder hun niveau afstromen.
212 KB

Voortgang Plan van Aanpak Toptalenten

Een samenvatting over de voortgang Plan van Aanpak Toptalenten.
3 MB

Hoe gaan we om met best presterende leerlingen?

Publicatie van Inspectie van het Onderwijs - maart 2015 -De huidige praktijk in het primair en voortgezet onderwijs, met voorbeelden en vragen ter inspiratie. In mei ontvangen de scholen (po en vo) de brochure ook per post vanuit OCW.
763 KB

Research on Giftedness and Gifted Education: ...

Beschrijft de stand van zaken m.b.t. wetenschappelijk onderzoek rond begaafdheid en onderwijs aan begaafde kinderen.

Remi en de geest van La Ferme

'Remi en de geest van La Ferme' is een spannend en komisch boek met hoogbegaafde hoofdpersonen in herkenbare situaties.

Talent Development in European Higher Education

De publicatie ‘Talent Development in European Higher Education - Honors programs in the Benelux, Nordic and German-speaking countries’ geeft een overzicht van honours in hoger onderwijs in elf Europese landen. Auteur: M. Wolfensberger. Het is gratis onlin
210 KB

Onderzoek: Effectiviteit digitale oefenprogramma's

Onderzoek uitgevoerd door het Top Instituut voor Evidence-Based Onderwijsonderzoek (TIER) van de Universiteit Maastricht (UM) naar de effectiviteit van digitale oefenprogramma's voor rekenen. Gepubliceerd in uitgave van Kennisnet 4W: Weten Wat Werkt en Wa
340 KB

Debunking Myths about Gifted Students

Wat Gifted and Talented Education (GATE) zou moeten inhouden is dikwijls gebaseerd op generalisaties en vooroordelen. De auteur licht deze toe en beveelt aan deze leerlingen meer als individuen dan als groepen-met-een-label te bekijken.
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties