Binnen onderwijs: Havo/vwo

Het toetsen van de toekomst

Toetsen om van te leren, niet om mee te beoordelen

Toetsen om van te leren, niet om mee te beoordelen. Dat is het idee achter de diagnostische tussentoets in het laatste jaar van de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Dit artikel vertelt over het experiment om formatief te toetsen voor de vakken Engels, Nederlands en Wiskunde: een toets met als doel dat iedere leerling beredeneerde stappen kan zetten in het leerproces.

3626
Trefwoorden: formatief toetsen leren
Subtitel: Toetsen om van te leren, niet om mee te beoordelen
Uitgever: Didactief
Jaar van uitgave: 2016
onderwijsadviseur en -ontwikkelaar

Dat formatieve evaluatie vanzelfsprekend wordt is een goede zaak. Dat dit nog niet zo is, lijkt me een veeg teken. Leraren daartoe te verleiden met een meerkeuzetoets lijkt me niet echt de manier: formatief evalueren moet zijn ingebakken in de manier van lesgeven en feedback geven. Nu wordt het de zoveelste toets erbij en daarmee zou formatieve evaluatie wel eens 'besmet' kunnen raken met aversie tegen toetsen. Dat die toets adaptief is, doet daar niets aan af. De toets moet niet uitdagend zijn, maar de lessen.

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties