Binnen onderwijs: Havo/vwo

Onderzoek: Effectiviteit digitale oefenprogramma's

Rekenvaardigheden verbeteren met adaptief ict-programma

Wat maakt een digitaal oefenprogramma effectief? Onderzoek naar een oefenprogramma voor basale rekenvaardigheden wijst uit dat het maatwerk dat een programma kan leveren het verschil maakt. Leerlingen die een voor hen samengesteld adaptief oefenprogramma volgen, boeken veel meer vooruitgang dan leerlingen die lukraak oefeningen doen. De rol van de leraar beperkt zich tot het stimuleren en controleren van het oefengedrag van de leerlingen. Daar hebben vooral zwakke rekenaars baat bij. 

Lees meer over de effecten van online oefenprogramma's. Niet louter de extra oefentijd in rekenen brengt het effect teweeg, maar juist het feit dat het ict-oefenprogramma individuele adaptieve leerroutes aanbiedt.

1248
Subtitel: Rekenvaardigheden verbeteren met adaptief ict-programma
Auteur: Haelermans, C. & Ghysels, J.
Uitgever: TIER, Universiteit Maastricht
Jaar van uitgave: 2014
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties