Publicatie

Kwaliteitskaart Samen werken doorgaande lijn po-vo

Samen werken aan een doorgaande lijn po-vo voor (hoog)begaafde en excellente leerlingen.

Profielfoto van Patty van Scherpenzeel- Mollema
6 maart 2013 | 1 minuut lezen

In de actieplannen ‘Basisplan voor presteren’ (po) en ‘Beter presteren’ (vo) is als doelstelling opgenomen dat scholen ernaar streven om het beste te halen uit de 20%, in potentie, beste leerlingen. In 2015 moeten alle participerende scholen in het primair en voortgezet onderwijs in beeld hebben welke leerlingen tot de top 20% (kunnen) horen en een gerichte aanpak hebben ontwikkeld die tot zichtbare effecten leidt. Een optimale overdracht en samenwerking tussen po en vo dragen bij aan de doorgaande lijn po-vo voor (hoog)begaafde en excellente leerlingen. Zodat scholen elkaar leren kennen en van elkaar leren middels het uitwisselen van expertise.

In deze kwaliteitskaart en bijbehorende handreiking (waarin de uitwerking, praktische handvatten en inspirerende voorbeelden zijn opgenomen) bespreken we een stappenplan om samen te werken aan een doorgaande lijn po-vo op het niveau van directie/management, team, leraar en leerling, zodat de (leer)ontwikkeling van (hoog)begaafde en excellente leerlingen niet wordt onderbroken.

1 document toegevoegd