Binnen onderwijs: Havo/vwo

Competent doorstromen

'Competentieontwikkeling in het VO met oog op aansluiting van de bovenbouw havo-vwo en Hoger Onderwijs'

De vraagstelling van het project was: In hoeverre willen en kunnen VO-scholen het competentiegerichte onderwijs ontwikkelen en implementeren met oog op de aansluiting tussen de bovenbouw van h/v en het HO?

De evaluatie van het project richt zich op de beantwoording van vier deelvragen:

  • In hoeverre is het onderwijs in de bovenbouw van havo/vwo van de deelnemende scholen competentiegerichter geworden? De SLO als leerplanontwikkelinginstituut kijkt gedurende de drie projectjaren mee over de schouder van wat wordt ontwikkeld door een kritische ‘competentiebril’.
  • In hoeverre gebruiken de deelnemende scholen elkaars ontwikkelde opdrachten? De SLO zorgt er voor dat ervaringen en producten van de verschillende scholen gedurende de drie projectjaren onderling worden uitgewisseld (de scholen vormen een netwerk).
  • Wat zijn de bevindingen van leerlingen en docenten? O.g.v. casestudies bij de deelnemende scholen in 2008 worden de bevindingen van leerlingen en docenten verzameld.
  • Hoe was de beleidsmatige aanpak van de drie scholen bij het veranderingsproces? Eén van de opbrengsten aan het eind van dit project is de beschrijving van de veranderingsprocessen die hebben plaatsgevonden op de verschillende scholen.

Voor u ligt het eerste conceptproduct 'Competentiewijzer'. Deze competentiewijzer is bedoeld om scholen te helpen bij het verzamelen en ontwikkelen van competentiegerichte opdrachten met oog op aansluiting met HO.

2620
Subtitel: 'Competentieontwikkeling in het VO met oog op aansluiting van de bovenbouw havo-vwo en Hoger Onderwijs'
Auteur: SLO
Jaar van uitgave: 2007
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties