Havo/vwo

Aandacht voor talent vraagt om een gevarieerd onderwijsaanbod dat recht doet aan verschillen. Daarnaast is goede begeleiding essentieel. Nu eens ligt het accent op onderwijsaanpassingen voor de -in potentie- beste leerlingen, dan weer op ontwikkeling van specifieke talenten bij toptalenten. Iedere school maakt keuzes. Informatie, praktijkvoorbeelden, voorbeelden van arrangementen en tools voor schoolontwikkeling ondersteunen u bij het maken van keuzes.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Zoeken & filter Zoeken & filter
Reset

Hieronder vind je een overzicht van dit type bijdrage. Je kunt bij de weergave de volgorde van sorteren aanpassen, of gerichter zoeken door te filteren in het zoekmenu in de rechterkolom.

Sorteer op:

Oorzaak en gevolg, GIS helpt

Zoek oorzaak en gevolgrelaties uit met EduGis.
1 link toegevoegd

Bij aardrijkskunde doe regelmatig onderzoek

Onderzoek doen hoort bij aardrijkskunde. Talloze onderwerpen, gebeurtenissen of verschijnselen lenen zich ervoor om nader onderzocht te worden.

Aardrijkskunde is alles

Aardrijkskunde is een vak met veel verschillende onderdelen, zoek uit wat er allemaal onder aardrijkskunde valt.
1 link toegevoegd

De ijsvrije Noordpool onderzocht

Welke gevolgen heeft een ijsvrije Noordpool voor Europa en Nederland?

Een wereld aan geografische bronnen

Niet alleen de kaart is voor aardrijkskunde van belang, er zijn talloze andere soorten bronnen.
1 document toegevoegd

Een wereld aan geografische bronnen

Niet alleen de kaart is voor aardrijkskunde van belang, er zijn talloze andere soorten bronnen.
1 document toegevoegd

De natuur bepaalt

Mensen proberen de natuurlijke omgeving te beheersen maar dat lukt altijd.
1 link toegevoegd

Andere vakken ondersteunen aardrijkskunde

Oplossingen voor aardrijkskundige vragen komen regelmatig uit andere vakken.

Een wetenschappelijk artikel

Lees een (semi)wetenschappelijk artikel of van een aardrijkskundige tekst in het Engels.