Havo/vwo

Aandacht voor talent vraagt om een gevarieerd onderwijsaanbod dat recht doet aan verschillen. Daarnaast is goede begeleiding essentieel. Nu eens ligt het accent op onderwijsaanpassingen voor de -in potentie- beste leerlingen, dan weer op ontwikkeling van specifieke talenten bij toptalenten. Iedere school maakt keuzes. Informatie, praktijkvoorbeelden, voorbeelden van arrangementen en tools voor schoolontwikkeling ondersteunen u bij het maken van keuzes.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Zoeken & filter Zoeken & filter
Zoeken
Geplaatst door
Reset

Hieronder vind je een overzicht van dit type bijdrage. Je kunt bij de weergave de volgorde van sorteren aanpassen, of gerichter zoeken door te filteren in het zoekmenu in de rechterkolom.

Sorteer op:

Kwaliteitskaart 'Prestatie en motivatie verhogen'

Een praktisch basismodel voor het verhogen van de prestatie en motivatie van alle leerlingen.

Uitgebreide proces-evaluatie talentontwikkeling

Met dit instrument kunt u nagaan of de schoolbrede aanpak van talentontwikkeling naar wens verloopt en indien nodig verbeterpunten formuleren.

Format voor beleidsplan talentontwikkeling

In het format beleidsplan kunt u kort en bondig het beleidsplan voor talentontwikkeling formuleren.

Quickscan voor talentontwikkeling havo-vwo

De quickscan is een hulpmiddel om te komen tot een gezamenlijke visie en uitgangspunten voor talentontwikkeling op havo en vwo.

Het herschreven model van Bloom in het Nederlands

Een goed en bruikbaar model van de taxonomie van Bloom in het Nederlands

Checklist introversion extraversion

50 karakteristieken om onderscheid te maken. Opgesteld door Lesley Sword (Gifted & Creative Services Australia)

Introvert of extravert, goed om te weten

Als je bewust bent van jouw introverte of juist extraverte persoonlijkheid kun je de omgeving creëren die het beste bij je past.

Wat zijn jouw talenten en leervoorkeuren?

Ontdek jouw talenten en leervoorkeuren. Download de placemat (A3) met mindmap en uitleg.
1 link toegevoegd

Wat is jouw denkprofiel?

Ontdek en ontwikkel jouw denkvaardigheden. Download de placemat (A3) met mindmap en uitleg.
1 link toegevoegd

Checklist bij 'Doorgaande lijn po-vo'

Een doorgaande lijn po/vo voor (hoog)begaafde leerlingen is zeer belangrijk en gewenst. Daarom is deze checklist met bijbehorende handreiking 'Doorgaande lijn po-vo' ontwikkeld. Dit instrument biedt basisscholen en scholen voortgezet...