Havo/vwo

Aandacht voor talent vraagt om een gevarieerd onderwijsaanbod dat recht doet aan verschillen. Daarnaast is goede begeleiding essentieel. Nu eens ligt het accent op onderwijsaanpassingen voor de -in potentie- beste leerlingen, dan weer op ontwikkeling van specifieke talenten bij toptalenten. Iedere school maakt keuzes. Informatie, praktijkvoorbeelden, voorbeelden van arrangementen en tools voor schoolontwikkeling ondersteunen u bij het maken van keuzes.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Zoeken & filter Zoeken & filter
Reset

Hieronder vind je een overzicht van dit type bijdrage. Je kunt bij de weergave de volgorde van sorteren aanpassen, of gerichter zoeken door te filteren in het zoekmenu in de rechterkolom.

Sorteer op:

Monitor uitvoeringsfase talentontwikkeling

Bepaal aan de hand van een korte checklist of de uitvoeringsfase naar wens verloopt en of u verder kunt gaan met de evaluatiefase.

Monitor ontwerpfase talentontwikkeling

Bepaal aan de hand van een korte checklist of u met uw team de ontwerpfase kunt afsluiten en verder kunt gaan met de uitvoeringsfase.

Monitor onderzoeksfase talentontwikkeling

Bepaal aan de hand van een korte checklist of u met uw ontwikkelteam de onderzoeksfase kunt afsluiten en verder kunt gaan met de ontwerpfase.

Online workshops 'Verrijkend onderwijs' (PO en VO)

De informatie van de online workshops is nu te vinden op de website van SLO

Vertaling "Thinkers Keys" en "EarthMovers"

Vorig jaar publiceerde Tony Ryan zijn nieuwe denksleutels in het boek “Thinkers keys” (ISNB 9780957726710). Dat was 24 jaar nadat hij zijn eerste 20, veel gebruikte sleutels bedacht.

ePortfolio van de Begaafdheidsprofielscholen

Onlangs kwam ik het ePortfolio van de Begaafdheidsprofielscholen tegen. Dit portfolio komt erg dicht bij het portfolio dat ik graag zou gebruiken voor het volgen van talentontwikkeling. Het kan ook gebruikt mag worden door andere leerlingen.
1 link toegevoegd

Opbrengstgericht maatwerk

Deze website is bedoeld voor docenten in de onderbouw van het voortgezet onderwijs die (meer) opbrengstgericht willen werken en zo beter maatwerk willen bieden aan hun leerlingen.
1 link toegevoegd

Versnellen zonder drempel

Met deze VersnellingsWijzer wordt vanuit onderbewijsbehoeften geïnventariseerd of verrijken en/of versnellen het beste aansluit bij wat de leerling nodig heeft. Drempels tot versnellen worden zo verlaagd en beslissingen worden gefundeerd genomen.

Overzicht verrijkingsmateriaal biologie

Overzicht van bronnen voor verrijkingsmaterialen biologie. De criteria voor vakspecifiek verrijken bieden handvatten en voorbeeldmateriaal voor verrijking bij biologie.