Binnen onderwijs: Havo/vwo

F-kaart Stedelijk Gymnasium Nijmegen

Facultatief les in de bovenbouw

Er zijn in de bovenbouw voor een (hoog)begaafde leerling meerdere mogelijkheden om zijn grenzen te verleggen. De leerling kan verbreden, versnellen, college lopen, cursussen of modules die ofwel vakoverstijgend zijn of niet in het curriculum aan bod komen. Ze kunnen versterkte vakken volgen zoals versterkt talenonderwijs of versterkt bètaonderwijs, wiskunde D of extra vakken (meerdere profielen) kiezen. Voor een druk bezette leerling kan het heel prettig zijn als hij niet alle lessen op zijn overvolle rooster hoeft te volgen. Wanneer hij de lessen - waarin stof behandeld of besproken wordt die de leerling al beheerst - kan inzetten om aan andere vakken/vakgebieden te werken, kan de leerling zijn werk beter verdelen en houdt hij ook de motivatie beter op peil. Op sommige scholen heet het inzetten van deze mogelijkheid 'skippen', overslaan of 'snipperen'. Andere scholen noemen het' f-kaarten' (f=facultatief). Over het algemeen loopt de procedure als volgt: de leerling vraagt toestemming bij de docent, houdt zelf een kaart/schrift bij en geeft bij het 'geskipte' f-uur aan, waar (vaak buiten de klas in een studieruimte of mediatheek) en ook waaraan hij/zij werkt. Sommige scholen vragen wel een bepaald cijfergemiddelde van de leerlingen voordat deze de kaart overhandigd krijgt (na toestemming van de ouders) en voordat deze überhaupt ingezet kan worden.

Hier vindt u een voorbeeld van een kaart die leerlingen kunnen inzetten als ze een lesuur willen missen. De kaart is afkomstig van het Stedelijk Gymnasium Nijmegen en is bedoeld voor bovenbouwleerlingen.

Gerelateerde items

  Stedelijk Gymnasium Nijmegen
 

  Logboek Stedelijk Gymnasium Nijmegen

2560
Bron: Stedelijk Gymnasium Nijmegen
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties