Inloggen?

Inloggen Help

Monitor uitvoeringsfase talentontwikkeling havo-vw

Geplaatst door:
Redactie SLO

Dit instrument helpt een teamleider en zijn projectteam om  het ontwikkeltraject van talentonderwijs blijvend te overzien. Om gedurende het ontwikkeltraject na te gaan of het projectteam op schema ligt, is het belangrijk om op bepaalde momenten een pas op de plaats te maken. Zo kan bekeken worden wat de stand van zaken is betreffende het ontwikkelproces. Valt de tussenbalans voldoende positief uit, dan kan de uitvoeringsfase met vertrouwen worden ingezet.

Deze monitor maakt deel uit van de ontwikkelcyclus voor talentontwikkeling. De ontwikkelcyclus gaat uit van een aantal stappen (onderzoeken, ontwerpen, uitvoeren en evalueren), om zodoende te komen tot een gestructureerde aanpak voor talentontwikkeling.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.