Binnen onderwijs: Havo/vwo

Monitor onderzoeksfase talentontwikkeling havo-vwo

Dit instrument helpt een teamleider en zijn projectteam om het ontwikkeltraject van talentonderwijs blijvend te overzien. Om gedurende het ontwikkeltraject na te gaan of het projectteam op schema ligt, is het belangrijk om op bepaalde momenten een pas op de plaats te maken. Zo kan bekeken worden wat de stand van zaken is betreffende het ontwikkelproces. Valt de tussenbalans voldoende positief uit, dan kan de ontwerpfase met vertrouwen worden ingezet.

Deze monitor maakt deel uit van de ontwikkelcyclus voor talentontwikkeling. De ontwikkelcyclus gaat uit van een aantal stappen (onderzoeken, ontwerpen, uitvoeren en evalueren), om zodoende te komen tot een gestructureerde aanpak voor talentontwikkeling.

876
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties